• A
  • A
  • A
  • ABC
  • ABC
  • ABC
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Regular version of the site

RSSIA Participants 2007

  Natalia Antonova (Ekaterinburg)
  Anna Balsevich (Moscow)
  Nikolay Bedretdinov (Khabarovsk) 
  Arina Berdnikova (Perm)
  Ekaterina Borisova (Moscow)
  Sergey Bocharov (Barnaul)
  Kristina Bourea  (Moscow)
  Andrei Verkhov (Ekaterinburg)
  Natalia Volkova (Biisk) 
  Viktoria Goryainova (St.-Petersburg)
  Ekaterina Dolgopolova (Kemerovo)
  Olesya Zhukovets (Perm)
  Elena Zhuravleva (Vologda)
  Ivan Izakov (Krasnoyarsk) 
  Irina Kats (Ekaterinburg)
  Varvara Koulkova (Kazan) 
  Polina Lavrusevich (Novosibirsk)
  Maxim Markov (St.-Peterburg)
  Nadezhda Mironenko (Orel)  
  Ekaterina Nevzorova (Irkutsk)
  Svetlana Orekhova (Ekaterinburg)
  Anna Panova (Moscow)
  Elena Podkolzina (Moscow) 
  Vladislav Rutsky (Krasnoyarsk)
  Anna Savelyeva (Moscow) 
  Elizaveta Sivak (Moscow) 
  Natalia Soboleva (Moscow) 
  Olga Spiridonova (Moscow)
  Kirill Titaev (Irkutsk)
  Elena Frolova (Tomsk)
  Maftuna Khakimova (Dushanbe)
  Irina Shopina (Khabarovsk)  
  Anna Shchekova (Moscow)